Garage maakt plaats voor supermarkt

14 sep

Op het terrein aan de Kerkstraat 28-30 in De Panne werd vanaf de jaren 60 tot aan het faillissement in april 2013 een garagewerkplaats uitgebaat. De werkplaats bestond uit verschillende bruggen, vijf ondergrondse en drie bovengrondse tanks. De ondergrondse tank voor afvalolie werd in het verleden vermoedelijk twee keer overvuld met afvalolie afkomstig van de bruggen. Dat leidde tot een verontreiniging met minerale olie in zowel de grond als het grondwater.

Herbestemming als supermarkt

De verontreiniging werd in 2003 vastgesteld in het kader van een periodiek oriënterend bodemonderzoek . Tijdens het beschrijvend bodemonderzoek werd de verontreiniging afgebakend, waarna in 2007 een bodemsaneringsproject werd opgesteld. In 2015 heeft de eigenaar van het terrein de vrijstelling van de saneringsplicht gevraagd en gekregen.

Ondertussen werden de terreinen overgedragen aan de Colruyt Group, die er een Okay-supermarkt met parking wil aanleggen. Omdat er door de geplande sloopwerken meer mogelijkheden ontstonden om de site te saneren, werd in opdracht van de OVAM in 2016 een nieuw bodemsaneringsproject opgesteld.

De OVAM en Colruyt Group sloten een samenwerkingsovereenkomst tot geïntegreerde uitvoering van de bodemsanering en de herontwikkeling van het terrein.

Puur product

De saneringswerken gingen van start in april 2017, na de sloop van alle bovengrondse delen van de voormalige garage. Het ging om een ontgraving met behulp van een verankerde secanspalenwand als stabiliteitsmaatregel om de woningen op de naburige percelen veilig te stellen.

Tijdens de bemaling verhinderde een minder doorlatende laag dat de nodige grondwaterstandsverlaging bereikt kon worden. Na het machinaal doorbreken van die laag stroomde er een aanzienlijke hoeveelheid minerale olie in de put. Dat zat blijkbaar gevangen onder de laag. In totaal werd er 9,62 ton puur product afgepompt met behulp van een zuigwagen.

De ontgraving werd tot ongeveer 0,5 meter onder de turflaag uitgevoerd (tot 5,0 m-mv). De minerale olie bleek zich op die turflaag te hebben vastgezet. De onderliggende laag was niet verontreinigd.

Grondwatermonitoring

Ondertussen werden de werken succesvol afgerond. Tijdens de ontgraving werden in geen van de controlestalen nog concentraties boven de vooropgestelde terugsaneerwaarden (=richtwaarden) vastgesteld. In totaal werd er 1144,42 ton verontreinigde grond voor fysicochemische verwerking afgevoerd naar het grondreinigingscentrum in Maldegem.

Na de voltooiing van de bouwwerken van Colruyt Group in het voorjaar van 2018 zal er gedurende één jaar een grondwatermonitoring uitgevoerd worden. Op basis van de resultaten zal beslist worden of het noodzakelijk is om een bijkomende grondwatersanering uit te voeren of dat het dossier afgerond kan worden.

 

De bodemonderzoeken , het bodemsaneringsproject en de vrijstellingsaanvraag werden opgesteld door Saneco bvba (opmerking  vanwege Saneco )

 

Bron : OVAM digitale nieuwsbrief.