Grondwater in Leerlooierslaan vervuild met zware metalen

21 apr

De geplande rioleringswerken in de Leerlooierslaan zijn tijdelijk stopgezet omdat het grondwater in de straat ernstig vervuild is met metalen. Dat is een uitloper van de historische vervuiling van een oude mestfabriek en een leerlooierij.

Een tiental jaar geleden werd een groot deel van de Kouterwijk in Sint-Amands gesaneerd. Tuinen werden uitgegraven en voorzien van propere grond. Een gevolg van de oude leerlooierij en meststoffenfabriek die er tot halfweg de jaren zestig stonden. Eind jaren negentig werd duidelijk dat de gronden in de buurt zwaar vervuild waren en dat een grote sanering zich opdrong.

“Ondertussen is het grootste deel van de wijk gesaneerd. Alleen het gedeelte onder het wegdek is nooit aangepakt. En tijdens de voorbereidende werken voor het grote rioleringsproject - het oppompen van het grondwater, red. - is aan het licht gekomen dat het grondwater er vervuild is met zware metalen zoals cadmium en zink”, licht schepen van Openbare Werken Frans Joos (LOS) toe.

Geen gevaar

“Voor de omwonenden is er geen enkel gevaar. Evenmin is er een probleem met groenten of fruit uit de tuin of met het drinkwater. Het gaat gewoon om het stuk grond dat onder het wegdek zit en dat dus tijdens de grote sanering van tien jaar geleden niet is aangepakt. De tuinen van de mensen zijn voorzien van gezonde grond.”

“Er zal binnenkort opnieuw grondwater worden opgepompt. Dat water zal in een speciale waterzuiveringsinstallatie worden gezuiverd. Pas na die klus zullen de eigenlijke rioleringswerkzaamheden kunnen verdergezet worden”, aldus nog Joos.

Bron : GVA.be
Foto: Joris Herregods