Grondwijzer controleert op het terrein

22 jun

Grondwijzer heeft de voorbije weken opnieuw controles uitgevoerd op werven waarvoor nooit een grondverzettoelating werd aangevraagd. Het resultaat was ontnuchterend. Meer dan 30% van de gecontroleerde projecten waren intussen gerealiseerd zonder de vereiste documenten. Onze vaststellingen worden doorgegeven aan de cel handhaving van de OVAM. De komende weken en maanden zullen onze controles blijven doorgaan. We houden u hiervan op de hoogte!

Bron : nieuwsbrief van uw erkende bodembeheerorganisatie - juni 2016