Haal meer uit je brownfield

21 jun

Netwerkevent en inventarisatiestudie wijzen op potentieel van onderbenutte terreinen

In het Vlaanderen van morgen staan steden en dorpskernen sterk en gaan we slimmer om met open ruimte. Onderbenutte terreinen een nieuwe toekomst geven, is daarom ontzettend belangrijk.

De OVAM, VLAIO en het Team Vlaams Bouwmeester sloegen de handen in elkaar om het potentieel van onderbenutte terreinen in de kijker te zetten. Op 26 april organiseerden ze het netwerkevent ‘Haal meer uit uw brownfield’ in De Krook in Gent. Er werd die dag uitgebreid gereflecteerd over kwaliteitsvolle brownfieldontwikkelingen. De focus lag op de meerwaarde die gedurfde en ambitieuze projecten kunnen creëren voor alle betrokkenen: de stad, de gebruiker én de projectontwikkelaar.
In de voormiddag vonden er lezingen plaats door verschillende experts en een afsluitend panelgesprek. In de namiddag werden parallelsessies gehouden rond vijf thema’s. De deelnemers konden ook kiezen voor een begeleid bezoek aan het Wintercircus, een verloederd pand vlak naast De Krook dat door stadsontwikkelingsbedrijf sogent gerenoveerd wordt.

Do’s-and-don’ts

Op vraag van de OVAM werd daarnaast een inventarisatiestudie uitgewerkt met voorbeelden van kwaliteitsvolle brownfieldontwikkeling. Vanuit de analyse van verschillende best practices schetst de studie een beeld van de do’s-and-don’ts. De potenties en duurzaamheidsambities van brownfieldprojecten worden aangetoond en gaan in op hoe die tot uiting komen binnen de techniciteit en het programma van brownfieldontwikkeling. Er wordt stil gestaan bij het maatschappelijke belang en de rol van de overheid in de procesvoering. En wordt aandacht besteed aan de financiële en juridische aspecten. Vanuit al die oogpunten probeert men een beeld te schetsen van de mogelijkheden, de beschikbare kennis en de ervaring die vandaag rond waardevolle brownfieldontwikkeling in Vlaanderen aanwezig zijn.
Deze studie beoogt aan te tonen dat de complexiteit die met de herontwikkeling van een brownfield gepaard gaat geen belemmering moet vormen. Integendeel, brownfields zijn als een breekijzer. Ze dagen ons uit om verder te kijken dan de klassieke mogelijkheden. Standaardoplossingen worden ingeruild voor meer doordachte, gedragen en kwaliteitsvolle (bouw)projecten.