Het nieuwe sloopbeheersysteem treedt straks in werking!

27 jun

Op 24 augustus 2018 is het zover: het nieuwe acceptatiebeleid voor brekers treedt in voege. Dit betekent dat brekers vanaf die datum een onderscheid moeten maken tussen puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP) en puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP).  LMRP puin zal op gelijkaardige manier als vandaag aanvaard en behandeld kunnen worden. Voor HMRP puin geldt er een strengere verwerkings- en uitkeuringsprocedure.  Het sloopbeheersysteem van Tracimat biedt het sloopbedrijf de mogelijkheid om de puinfractie afkomstig van een selectieve sloop als LMRP af te leveren bij de breekinstallatie. Hiervoor levert Tracimat een verwerkingstoelating af aan het sloopbedrijf.

Bij SANECO bvba kunt u terecht voor het opstellen van een Technisch Verslag met een asbesttoets. Wij volgen hierbij de instructies zoals weergegeven in het asbeststappenplan (OVAM).