Industrieel verleden maakt plaats voor levendige wijk aan de Dijle in Rijmenam

18 sep

In Rijmenam stelde de OVAM op twee sites historische bodemverontreiniging vast ter hoogte van de voormalige Trefac-Meurop site, een metaalbewerkings- en later meubelproducerend bedrijf, dat in 1980 de deuren sloot. De sanering gaat samen met de herontwikkeling van de terreinen.

Trefac was in Rijmenam actief tussen 1947 en 1980, eerst als draadtrekkerij en metaalbewerkingsbedrijf aan het Stationsplein en later als metaalbewerkingsbedrijf en meubelproducent  (Trefac-Meurop) aan de Oude Keerbergsebaan. Na het faillissement van Trefac-Meurop gebruikten diverse andere bedrijven het terrein. De OVAM stelde op de twee voormalige bedrijfssites een historische bodemverontreiniging vast. Dankzij de herontwikkelingsplannen op het terrein worden sanering en herontwikkeling maximaal op elkaar afgestemd.

Terrein aan Stationsplein

Tijdens de actieve jaren van Trefac-Meurop werden gechloreerde solventen (oplos- en ontvettingsmiddel) gebruikt, die in de bodem en het grondwater zijn terechtgekomen. Het beschrijvend bodemonderzoek voor de bronzone van deze vervuiling, uitgevoerd in 2014 in opdracht van de OVAM, bracht deze verontreiniging in kaart. Zowel in de diepte als richting Dijle werd een verontreiniging in het vaste deel van de aarde en in het grondwater vastgesteld.  

Om duidelijkheid te krijgen over de eventuele aanwezigheid van deze vluchtige solventen in de binnenlucht van woningen binnen deze verontreinigingszone, werden de binnenluchtconcentraties in acht woningen gemeten. Ze bevestigden dat er geen risico bestaat voor de bewoners. Voor het jaareinde wenst de OVAM het concept voor de sanering van de bronzone uit te werken. Tegelijk wordt de omvang van deze verontreiniging verder in kaart gebracht in een gefaseerd beschrijvend bodemonderzoek.

Site aan Oude Keerbergsebaan

Er werd onderzoek gevoerd op het westelijke en centrale deel van deze site.
Op het westelijke deel van het terrein werd in een oriënterend bodemonderzoek een historische bodemverontreiniging met minerale olie, gechloreerde solventen en zware metalen vastgesteld. De OVAM stelde de eigenaars vrij van saneringsplicht. Voor de bodemverontreiniging met minerale olie werd reeds in 2011 een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd. Bij de herontwikkeling van het terrein gaf de OVAM de opdracht om het deel minerale olieverontreiniging te ontgraven en af te voeren voor reiniging.

Voor de verontreiniging met gechloreerde solventen en zware metalen startte de OVAM met de opmaak van een bodemsaneringsproject. Om de meest geschikte saneringstechniek te kunnen kiezen, wordt niet alleen de verontreinigingstoestand opgevolgd en geactualiseerd, maar werd er ook een pilootproef chemische oxidatie en gestimuleerde biologische afbraak uitgevoerd. Deze concepten worden verder uitgewerkt in een bodemsaneringsproject.

Dijledonk

Op het centrale deel van het terrein aan de Oude Keerbergsebaan stelden de ontwikkelaars CoGiVa en PSR (Jan De Nul Group), eigenaars sinds augustus 2018 via de vennootschap Meurop2020, door bodemonderzoek twee historische verontreinigingen vast: ter hoogte van  de ondergrondse brandstoftanks en in de ophooglaag door de aanwezigheid van puin en afval. Het terrein wordt verder onderzocht en gesaneerd.
CoGiVa en PSR werken momenteel een toekomstvisie uit om, in samenspraak met de gemeente Bonheiden en andere betrokken overheden, de vroegere Meurop-site te laten uitgroeien tot een levendige nieuwe wijk aan de Dijle in Rijmenam. Tijdens de infomarkt eerder in juni dit jaar konden omwonenden en geïnteresseerden een eerste maal kennismaken met de geplande gebiedsontwikkeling. Dijledonk moet een landelijke plek aan het water worden, waar samen ontspannen, wonen en werken hand in hand gaan.

Aanpak op maat

De OVAM streeft naar een aanpak op maat van saneringsdossiers volgens de doelgroep. De sites in Rijmenam zijn hier een mooi voorbeeld van. Voor bedrijven bestaan er verschillende mogelijkheden om te saneren in overleg met of samen met de OVAM en indien gewenst, afgestemd op de toekomstvisie. De OVAM stelde hiervoor een portfolio op met de instrumenten die actief ingezet worden. Bij de bodemsanering van deze twee locaties gebruiken we deze instrumenten dan ook maximaal.