LMRP-verklaring voor afgezeefde stenen uit bodem

27 jun

Puinhoudende grond wordt regelmatig afgezeefd (bvb. met een mobiele zeefinstallatie op de werf), waarna de puinfractie naar een breekinstallatie wordt afgevoerd. Opdat de breker deze als LMRP puin (laag milieurisicoprofiel) kan aanvaarden, zal de aannemer vanaf 24 augustus 2018 een LMRP-verklaring kunnen aanvragen bij de Grondbank.
De Grondbank zal zich voor het afleveren van de verklaring baseren op de gegevens uit het technisch verslag. Voor gronden die minstens voldoen voor bouwkundig bodemgebruik, en waarvoor er geen aanwijzingen zijn dat er asbesthoudende materialen of storende stoffenaanwezig in zijn, kan de aannemer een LMRP-verklaring aanvragen. Deze verklaring wordt aan het gekende traceerbaarheidssysteem van Grondbank gekoppeld, zodat deze stromen verder opgevolgd kunnen worden.
De Grondbank voert momenteel de nodige aanpassingen door opdat dit volledig online kan gebeuren.
Ook voor tussentijdse opslagplaatsen en centra voor grondreiniging worden de nodige afspraken gemaakt, zodat ook zij klaar zijn tegen 24 augustus.

Bron : Nieuwsbrief Grondbank juni 2018