LMRP-verklaring voor op de werf afgezeefd puin

01 okt

Op 24 augustus treedt het nieuwe eenheidsreglement in werking en zullen brekers een onderscheid maken tussen laagmilieurisicoprofiel (LMRP) en hoogmilieurisicoprofiel (HMRP) puin. Aannemers kunnen vanaf nu een LMRP-verklaring aanvragen bij de Grondbank, voor het puin dat wordt afgezeefd op de werf (mobiele zeefinstallatie).

Deze procedure is een onderdeel van onze traceerbaarheidsprocedure en beschrijft de belangrijkste stappen en aandachtspunten.

Een LMRP aanvragen via Grondbank Online (beschikbaar vanaf woensdag 22 augustus). Via uw gebruikelijke log-in en paswoord krijgt u toegang tot de extra functionaliteit 'Aanvraag Verklaring LMRP'. U vindt deze terug onder elk project, in de vertrouwde lijst voor o.a. een aanvraag van een grondtransporttoelating, een gebruiksbrief,...

Het invullen van de online-aanvraag is vergelijkbaar met de aanvraag van een grondtransporttoelating. Specifiek voor deze aanvraag dienen de partijen waaruit de afgezeefde stenen afkomstig zijn te worden opgegeven, alsook de breekinstallatie waarnaar het puin zal worden vervoerd.

Aflevering LMRP verklaring

Grondbank vzw verifieert of er op basis van de gegevens van het technisch verslag een verklaring LMRP kan worden afgeleverd.
Wanneer de verklaring LMRP wordt afgeleverd moet de referentie ervan worden vermeld op de aanleveringsbon en in het verwerkingsregister van de breekinstallatie. Na afloop van het transport bezorgt de aannemer de door de breekinstallatie ondertekende ontvangstverklaring terug aan de Grondbank.