Nieuw Bodemdecreet garandeert start sanering van alle Vlaamse gronden tegen 2036

22 jan

Op 29 november 2017 keurde het Vlaams Parlement een wijziging van het Bodemdecreet goed. Die maakt het mogelijk om voor 2036 te starten met de sanering van alle verontreinigde gronden in Vlaanderen.

Het Bodemdecreet kreeg met deze vier punten een belangrijke inhoudelijke aanpassing:
  • Er komt een verplicht bodemonderzoek voor nog niet onderzochte gronden met potentieel historische bodemverontreiniging. Voor particulieren bestaat de mogelijkheid tot vrijstelling van deze onderzoeksplicht.
  • De veralgemeende conformverklaring van bodemonderzoeken wordt afgeschaft, en ook de audit van de erkende bodemsaneringsdeskundigen.
  • De voorwaarden voor de sectorfondsen worden versoepeld.
  • Het gebruik van bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en bentonietslib valt nu ook onder de regeling over het gebruik van uitgegraven bodems.

Meer info over de wijzigingen aan het Bodemdecreet vindt u op de website van het OVAM.