OVAM SCHAKELT EEN VERSNELLING HOGER VOOR PERIODIEKE EN BESCHRIJVENDE BODEMONDERZOEKEN!

30 maa

Vlaanderen wil dat alle historisch verontreinigde gronden tegen 2036 gesaneerd zijn of op zijn minst in de saneringsfase zitten. Dat betekent dat bodemonderzoeken en -saneringen in een stroomversnelling moeten raken.

PERIODIEKE ONDERZOEKSPLICHT

Via het inventarisatieproject, waarbij gegevens over risico-activiteiten worden uitgewisseld met alle Vlaamse gemeenten, krijgt de OVAM meer en meer zicht op de risicogronden in Vlaanderen. Aan de hand van deze informatie heeft de OVAM een duidelijker beeld op de uitvoering van de ONDERZOEKSPLICHT.

Uit onze informatie blijkt dat nog veel bedrijven niet voldaan hebben aan de eerste periodieke onderzoeksplicht. Daarom mobiliseert de OVAM exploitanten die een periodiek onderzoek moeten uitvoeren.

Om ervoor te zorgen dat deze exploitanten zich in regel stellen, zal de OVAM daarom hen aanschrijven om een OBO te laten opmaken De eerste focus ligt op de ondernemingen met activiteiten met de grootste kans op mogelijke bodemverontreiniging.

Meer informatie: Periodieke onderzoeksplicht.

Daarnaast zal de OVAM voor risicogronden waarop geen periodieke onderzoeksplicht rust, vorm geven aan een doelgroepgerichte aanpak voor particulieren (via bv. woonzones), lokale besturen, publieke instellingen (via huissaneerderschap) en bedrijven (door een sectorgerichte aanpak).

BESCHRIJVENDE BODEMONDERZOEKEN

Een tweede onderdeel betreft de oriënterende bodemonderzoeken waarvoor nog een beschrijvend bodemonderzoek dient opgemaakt te worden.

In deze dossiers zal de saneringsplichtige worden aangemaand om de vervolgstap uit te voeren. Is betrokkene van mening dat hij de vervolgstap niet moet uitvoeren omdat hij niet de exploitant, gebruiker of eigenaar van de grond is, dan kan hij de nodige bewijsstukken aan de OVAM bezorgen. Meent hij dat hij onschuldig bezitter/exploitant is, dan dient hij zijn standpunt binnen de 90 dagen na ontvangst van de aanmaning aan de OVAM te bezorgen.

Werd er in het verleden reeds een aanmaning verstuurd en werd het beschrijvend bodemonderzoek niet ingediend, dan zal de saneringsplichtige herinnerd worden om zijn rapport in te dienen.

Het is dus mogelijk dat u als bodemdeskundige in dat kader zal gecontacteerd door de saneringsplichtige. Bodemonderzoeken die u aan de OVAM bezorgt, moeten voldoen aan de meest recente standaardprocedures. Dit houdt in dat onder meer de metingen en administratieve gegevens actueel moeten zijn.

Bron Richtlijnen Bodemsaneringsdeskundigen april 2017