OVAM reorganiseert: waar komt mijn bodemdossier terecht?

24 mei

Sinds 1 januari 2016 zijn de afdelingen Bodeminformatiebeheer (BIB) en Doelgericht Saneren (DS) opgericht die de vroegere bodemafdelingen "Bodembeheer" en "Interventie, Verwijdering en Sanering" vervangen. Heel wat mensen vragen zich af welke afdeling hun bodemdossier nu behandelt. Dit artikel brengt duidelijkheid.

Afdeling Bodeminformatiebeheer

Is er voor uw dossier alleen een standaardcontrole nodig, dan wordt het behandeld door de afdeling BIB, meer bepaald door het team Bodemattesten en Grondoverdracht.
Is er wel een specifieke controle nodig maar geen doelgroepgerichte acties of instrumenten, dan blijft uw dossier binnen de afdeling BIB. Het wordt dan behandeld door het team Bodemonderzoek en -sanering.
Verder maken het team Kwaliteitsbeheer, dat onder andere instaat voor de auditing en erkenning van bodemsaneringsdeskundigen, en het team Bodemdata, dat onder andere instaat voor het Grondeninformatieregister, ook nog deel uit van deze afdeling
  • Team bodemdata
  • Team bodemonderzoek en -sanering
  • Team bodemattestering en grondoverdracht
  • Team kwaliteitsbeheer
 

Afdeling Doelgericht saneren

Alleen wanneer er een specifieke controle én doelgroepgerichte acties of instrumenten nodig zijn, gaat uw dossier naar de afdeling DS. Die bestaat uit vier teams, die elk een andere doelgroep behandelen in Bedrijven, Lokale en bovenlokale besturen, Particulieren en Publieke instellingen. Het team van uw doelgroep trekt uw dossier, maar werkt samen met de andere teams.
  • Team lokale en bovenlokale besturen
  • Team publieke instellingen
  • Team bedrijven
  • Team particulieren
Een administratief team staat in voor de administratieve ondersteuning van zowel de afdeling Bodeminformatiebeheer als de afdeling Doelgericht saneren.
 

Team Klantenbeheer: één aanspreekpunt voor vragen over bodem

Nieuw is ook het team Klantenbeheer. Hebt u een vraag over bodem en vindt u niet meteen het antwoord op www.ovam.be, dan kunt u voortaan rechtstreeks bij hen terecht. Vaak kunnen zij u snel een antwoord geven. Indien nodig leggen ze uw vraag voor aan de interne specialisten bij de OVAM.

U kunt het team Klantenbeheer bereiken via 015 284 138 of 015 284 458, of via mail op bodem@ovam.be.
Voor algemene vragen of vragen over afval en materialen kunt u terecht op 015 284 284 of op info@ovam.be.

Bron : Nieuwsbrief OVAM