OVAM ruimt oude textielfabriek op in hart van Ronse

18 maa

In het hart van Ronse was tot voor kort een weverij actief in de gebouwen van Itex nv, die sinds 2003 in faling is. Door de achtergebleven afvalstoffen, waarvoor binnen het faillissement geen oplossing uit de bus kwam, bleven de gebouwen jaren leeg. De locatie trok vandalen en druggebruikers aan. De combinatie van de aanwezigheid van gevaarlijk afval en de bouwvalligheid van een deel van de gebouwen, maakte de situatie precair.
Op 27 oktober 2015 kocht de OVAM het terrein aan in het kader van het ‘protocol curatoren’. Dankzij die overeenkomst tussen de Orde van Vlaamse Balies en de Vlaamse overheid kan de OVAM een terrein aankopen voor een symbolische euro. De verwijdering van de afvalstoffen en de selectieve sloop zal meer kosten dan de waarde van het terrein inclusief de gebouwen.
De OVAM verhinderde meteen de toegang tot de gebouwen. De aanwezigheid van gevaarlijke afvalstoffen vormde een acuut veiligheidsprobleem omdat onbevoegden zich toegang bleven verschaffen tot de gebouwen, ondanks de inspanningen van de stad Ronse.  

Begin april start de OVAM met de verwijdering van de afvalstoffen. Dat gebeurt langs de voorzijde van het complex. Aangezien die voorste gebouwen bouwvallig zijn, vaardigde de stad Ronse op 7 december 2015 een bevel tot gedeeltelijke sloop uit.
Na de sanering zal de OVAM het terrein weer aanbieden op de markt zodat het herontwikkeld kan worden.
Bron : OVAM Nieuwsbrief