OVAM saneert gasfabriek op Umicore-terreinen in Hoboken

21 nov

Aan de Scheldeoever in Hoboken, even ten zuiden van Antwerpen, stond tot 1928 een gasfabriek. Die droeg in de loop der jaren verschillende namen, onder meer Antwerpse Gasmaatschappij nv en Imperial Continental Gas Association. Later kocht Umicore de terreinen gedeeltelijk op en bouwde er een fabriek. In 2010 kende de OVAM aan Umicore het statuut van ‘onschuldig eigenaar’ toe: het bedrijf is dus niet aansprakelijk voor de historische bodemverontreiniging die de gasfabriek veroorzaakt heeft.

De sanering

In het recente verleden is het terrein al gedeeltelijk afgegraven. Onlangs heeft de OVAM een aanbesteding uitgeschreven om een ander gedeelte van de verontreiniging ambtshalve te verwijderen. Dat zal begin 2019 gebeuren. De verontreinigde grond wordt afgegraven en afgevoerd. Na afloop wordt de bouwput opgevuld met schone, van elders aangevoerde grond, en geeft Umicore de locatie een nieuwe bestemming.
De werken vinden plaats op de terreinen van Umicore, maar de werfzone wordt volledig afgesloten van de fabrieksterreinen en krijgt een aparte ingang.
De aannemer is zich ervan bewust dat de werken zullen worden uitgevoerd op de terreinen van een voormalige gasfabriek met de bijhorende mogelijke complicaties, zoals de aanwezigheid van oude funderingen en een specifieke verontreiniging. Daarnaast is het terrein ook vervuild door de activiteiten van Umicore. De aannemer zal dan ook de nodige voorzorgen nemen en specifieke uitvoeringsmodaliteiten en uitrustingen voorzien om deze werken naar behoren uit te voeren.