OVAM start met bodemsaneringswerken in Dikkelvenne

20 apr

In eerste fase van de bodemsaneringswerken in Dikkelvenne (Gavere), ter hoogte van de Nijverheidsstraat 41 en 43, saneert de OVAM een eerste deel van de twee VOCl-kernen veroorzaakt door de voormalige breigoedfabriek Belgo Trico. We graven de grond uit tot 6,5 meter diep. Omdat er gebouwen vlak bij de ontgravingsput liggen, voorzien we stabiliteitsmaatregelen, waaronder een soilmixwand. Verder verlagen we het grondwater om te kunnen graven in een droge bodem. Ook in dat grondwater zitten VOCl’s. We pompen het op en lozen het na zuivering op de riolering. De verontreinigde grond gaat naar een grondverwerker voor thermische reiniging.

Drie maanden werk

Als de gewenste ontgravingsdiepte is bereikt, komt er een koolstofbron op de bodem van de put. Die moet de biologische afbraak van de grondwaterverontreiniging stimuleren. Nadien vullen we de put op met zuivere grond tot het oorspronkelijke niveau. De bodemsaneringswerken duren een drietal maanden en kosten in totaal 870 000 euro (incl. btw). Na de saneringswerken zal de basisschool in de buurt de grond aan de Nijverheidsstraat 41 een nieuwe bestemming geven.