OVAM voert ambtshalve sanering uit in Aartselaar

19 dec

Op een terrein aan de Boomsesteenweg in Aartselaar werd gemengde, overwegend historische grond- en grondwaterverontreiniging met vluchtige gechloreerde organische koolwaterstoffen (VOCl) vastgesteld. De verontreiniging heeft zich verspreid naar aanpalende percelen en het openbaar domein. De verontreiniging is vermoedelijk toe te schrijven aan het gebruik van solventen door een meubel- of brillenfabriek, die restproduct in de grond loosde.

Diep in de klei

Het bronterrein is nu opgesplitst in meerdere kleine en grote loten en er werd al gestart met de ontwikkeling van de site. Enkel de zone met verontreiniging is nog niet bebouwd. We ondernemen tijdig de nodige stappen zodat de (potentiële) kopers zich geen zorgen hoeven te maken over hun bouwgrond.
Er is vastgesteld dat er tot diep in de Boomse klei zeer hoge concentraties aan VOCl zitten. Gezien de zeer hoge concentraties in de klei, kiezen we ervoor om ons toe te spitsen op de kernzone en voldoende diep in de klei te graven – we streven naar een uitgraving tot 3,5 meter onder het grondwaterniveau. Om een zo groot mogelijke vuilvrachtverwijdering te bekomen wordt een fietspad uitgebroken en de gasleiding omgelegd. Op die manier kunnen we door middel van graven in moten en vrij talud de hoogste concentraties verwijderen, zelfs tot tegen het openbaar domein en de aanpalende woning.

Verrassingen

Na het omleiden van de gasleiding zijn de graafwerken gestart en werd vastgesteld dat tot op 6 meter diepte – in de Boomse klei – hoge concentraties aanwezig zijn. Het graven in moten biedt in overleg met de stabiliteitsingenieur voldoende zekerheid om tot op een diepte te graven tot tegen de woning, zodat we de meeste garanties hebben op grote vuilvrachtverwijdering.
Zoals bij elke sanering stuitten we ook hier op verassingen, zoals een mazouttank van 20.000 liter, leidingwerk en een betonplaat op 2 meter diepte. We nemen de juiste maatregelen om ervoor te zorgen dat we het terrein in optimale staat kunnen achterlaten.