OVAM zet in op sanering gasfabrieken

14 sep

Een aantal Vlaamse steden en gemeenten zijn eigenaar van gassites. Omdat zij al eigenaar en/of mede-exploitant waren van de gasfabriek toen die nog in werking was, kunnen ze vandaag niet het statuut van onschuldig bezitter krijgen. De OVAM zocht naar een juridische oplossing om de lokale besturen te ondersteunen. Als huissaneerder voeren we zelf de beschrijvende bodemonderzoeken, -saneringsprojecten en -saneringswerken uit en staan we in voor de prefinanciering. Het lokale bestuur moet 30 procent van de kosten bijdragen.

Teer en cyanide

Samen met de stad Lokeren voeren we dit jaar de sanering van de voormalige gasfabriek ter hoogte van de Pompiersstraat uit. Het gaat om fase 2 van de bodemsaneringswerken. In 2016 zijn de saneringswerken ter hoogte van het VTI Sint-Laurentius uitgevoerd (fase 1).

Op de site was van de tweede helft van de 19de eeuw tot de eerste helft van de 20ste eeuw een gasfabriek met drie bovengrondse gashouders gevestigd. Tijdens de productie van het gas, dat werd gewonnen uit steenkool, kwamen schadelijke afvalstoffen zoals teer en cyanide vrij, met grond- en grondwaterverontreiniging tot gevolg. Er bevinden zich ook drie teerputten op de site.

Grondwater zuiveren

Om de bodem te saneren, zullen de verontreinigde zones afgegraven worden. Het grondwater wordt met behulp van een tijdelijke bemalingsinstallatie plaatselijk verlaagd. Het onttrokken grondwater wordt via een waterzuiveringsinstallatie gezuiverd en vervolgens geloosd. De werken zullen ongeveer twee maanden duren. Na de grondsanering zullen we de grondwaterkwaliteit vijf jaar lang monitoren.
 

Bron : OVAM digitale nieuwsbrief.