Op één mei startte de afdeling Bodembeheer

27 jun

Binnen onze werking blijft de 2036-saneringdoelstelling centraal staan.
Hiertoe is er vooreerst het team Bodemattestering en grondoverdracht, met Renée Hoebeke als teamverantwoordelijke, dat aan de slag gaat met de inventaris van risicogronden. Zij zorgen ervoor dat de gegevens van risico-inrichtingen worden verrijkt zodat exploitanten en eigenaars kunnen worden gewezen op bijvoorbeeld hun periodieke onderzoeksplicht. Binnen dit team worden de bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten,... ontvangen.
Daarnaast zijn er vier teams die zich richten op de begeleiding van specifieke doelgroepen, zijnde;
  • Bedrijven, met Filip De Naeyer als teamverantwoordelijke;
  • Publieke instellingen, met Katrien Van De Wiele als teamverantwoordelijke;
  • Particulieren, met Christine Van Tricht als teamverantwoordelijke;
  • (Boven)lokale besturen, met Caroline Newton als teamverantwoordelijke.
Niet alle saneringsdossiers vragen een doelgroepgerichte benadering. Deze worden begeleid vanuit het team Integraal Kwaliteitsbeheer met Vincent Kindt als teamverantwoordelijke.
Dit team focust zich ook op de verschillende facetten van het kwaliteitsvol uitvoeren van het bodembeleid. Binnen dit team wordt aan de slag gegaan met instrumenten als terreincontrole, audit, opvolging saneringswerken, standaardprocedures,... en dit samen met onder meer de bodemsaneringsdeskundigen. Ook biedt dit team ondersteuning op vlak van financiële zekerheden, cofinanciering en toepassing van artikel 164.

Tot slot is er het team Bodemgebruik en -informatie, met Bruno Billiaert als teamverantwoordelijke.
Dit team werkt verder aan een goede informatieverspreiding via onder meer het bodemattest.  Daarenboven heeft het team ook oog voor thema's als grondverzet, emerging contaminants, diffuse verontreiniging, gebruiksadviezen, bodemzorg,... en dus een gezond bodemgebruik (bodemzorg) op gronden waar momenteel geen verdere maatregelen in het kader van het Bodemdecreet noodzakelijk zijn.

Bron : Richtlijnen voor de erkende bodemsaneringsdeskundigen juni 2018