Opvolging periodieke onderzoeksplicht

11 dec

Aanschrijven van actieve bedrijven

Om exploitanten die niet in orde zijn met de onderzoeksplicht te mobiliseren, zijn we een versnelling hoger geschakeld. Sinds juni 2017 schreven we al meer dan 1700 bedrijven aan. Via een digitaal antwoordformulier kunnen zij ons laten weten dat ze een oriënterend onderzoek gaan uitvoeren. Als blijkt dat de informatie waarover wij beschikken niet correct is, kunnen ze dat eveneens melden. Enkele maanden na de eerste brieven merken we al een duidelijke stijging in het aantal nieuwe bodemonderzoeken. Zo realiseren we samen een gezondere omgeving om te leven en te werken.


Aandachtspunten voor het opmaken van bodemonderzoeken

Uit de reacties die we krijgen; blijkt dat de informatie uit de Gemeentelijke Inventaris niet altijd overeenkomt met de werkelijke situatie. De vergunde activiteiten van een bedrijf zijn bijvoorbeeld niet altijd van toepassing op alle vergunde percelen. Ook kadastrale wijzigingen hebben vaak impact op de kwalificatie als risicogrond en de daaraan gekoppelde onderzoeksverplichtingen. Verder merken we dat de vergunning vaak zwaarder is dan de werkelijke exploitatie op het terrein of dat de vergunde activiteiten nooit hebben plaatsgevonden. We adviseren actieve bedrijven om de milieuvergunning te laten aanpassen aan de werkelijke situatie.

Enkel de percelen met huidige of voormalige risico-inrichtingen worden opgenomen in het periodiek bodemonderzoek. De andere percelen moeten effectief geschrapt worden als risicogrond uit de Gemeentelijke Inventaris. Dit kan in eenvoudige situaties door de gemeente zelf of via een gemotiveerde verklaring in complexere situaties. Enkel op deze manier kunnen foutieve risicogronden snel worden verwijderd uit de databanken zowel bij de gemeenten als bij de OVAM en kunnen correcte bodemattesten worden afgeleverd.

Wij vragen u voldoende aandacht te geven aan de gronden die kunnen geschrapt worden uit de Gemeentelijke Inventaris (GI) en uw bevindingen ook terug te koppelen met de betrokken gemeente.


Meer info:

ovam.be/periodiekeplicht en
ovam.be/datakwaliteit-gemeentelijke-inventaris