Oude droogkuis in Waregem ruimt baan voor moderne appartementen

18 maa

In opdracht van de OVAM werd deze winter de voormalige droogkuis Snel-Press gesaneerd. Na jaren leegstand kan dit terrein en het buurterrein herontwikkeld worden tot appartementen.

Bodemonderzoek op het terrein van de voormalige droogkuiszaak wees op een verontreiniging met het chemische reinigingsproduct PER (tetrachlooretheen). Dat is een chemische stof met een hogere densiteit dan water. Het product heeft de neiging om in het grondwater uit te zakken tot op grote diepte en zich dan stroomafwaarts te verspreiden. Zo bleek de pluim van de verontreiniging op ongeveer 75 meter stroomafwaarts van de droogkuis al 14 meter diep te zitten. De kern van de verontreiniging ter hoogte van de droogkuis zelf was ongeveer 2 tot 5 meter diep.
Gezien het faillissement van de droogkuis is de OVAM in dit dossier ambtshalve opgetreden. Ze voerde het bodemonderzoek uit en stelde een bodemsaneringsproject op.
Door de kern maximaal te verwijderen kan de nalevering naar de pluim worden gestopt. De kraan wordt als het ware toegedraaid. Door microbiologische activiteit kan de resterende verontreiniging in de pluim mettertijd geleidelijk afbreken, waardoor er geen verdere verspreiding meer is. Het effect op de pluim wordt nog enkele jaren gemonitord.
Er werd uiteindelijk ongeveer 240 ton verontreinigde grond uitgegraven en afgevoerd. Nadien werd de put weer opgevuld en verdicht en werd het terrein bouwrijp gemaakt. Dankzij de actieve aanpak van de OVAM kon de eigenaar van het terrein in tussentijd een koper voor het terrein vinden. Eerstdaags wordt er een modern appartementsgebouw opgetrokken en krijgt het centrum van de Stad Waregem er een eigentijdse woongelegenheid bij.
Bron : OVAM Nieuwsbrief