Overheid is waakzaam voor vervuilde tuingronden

23 sep

Op Twitter vestigt de Vlaamse overheid de aandacht op de vorig jaar gelanceerde campagne ‘Gezond uit eigen Grond’. Steeds meer mensen telen groenten of houden kippen zodat de overheid wil vermijden dat mensen eigen groenten of eieren eten indien hun perceeltje vervuild is. Wie niet zeker is of zijn tuingrond ‘gezond’ genoeg is, kan online de test doen. Aan de hand van een vragenlijst worden mogelijke bronnen van verontreiniging opgespoord: een stookolietank, as van een houtkachel, een spoorweg of waterloop in de buurt, buren die hun huis verwarmen met een kachel, enz. Brengt dat jou aan het twijfelen, dan laat je best een bodemstaal in het labo onderzoeken.
Tuinieren is duurzaam en gezond, tenminste als je het doet op een proper perceeltje. De Vlaamse overheid beseft dat het risico bestaat dat mensen groenten eten uit de eigen tuin, of eieren van hun kippen, terwijl de bodem verontreinigd is. Daarom startte minister Joke Schauvliege vorig jaar met de sensibiliseringscampagne ‘Gezond uit eigen Grond’. De bijbehorende website bevat twee online tests, één voor groenten en één voor kippen, die mensen adviseren over de toestand van hun tuinbodem.
Met behulp van een vragenlijst worden mogelijke bronnen van verontreiniging opgespoord. Wie kippen wil houden, verifieert bijvoorbeeld best of er op de plaats van de kippenren in het verleden geen afval verbrand werd, as van de houtkachel uitgestrooid werd of smeermiddelen geloosd. Industriële activiteiten in de buurt, met een gekend risico op vervuiling door dioxine en pcb’s, moeten ook een belletje doen rinkelen. Indien de vragenlijsten een burger doen twijfelen aan de bodemkwaliteit, dan wendt hij zich best tot een labo voor de analyse van een bodemstaal.
Je kan alles nalezen in de brochure ‘Gezond tuinieren? Zo doe je het!’. Daarin staan ook een heleboel tips om het de beginnende tuinier makkelijker te maken: een leidraad om te weten welke voedingswaren je beter niet aan een kip voedert, aanwijzingen voor een goede plek om een moestuin in te richten, tips om je bodem vruchtbaarder te maken en tot slot ook het advies om ziekten en plagen liefst zonder pesticiden aan te pakken. Via de website www.zonderisgezonder.be verspreidt diezelfde Vlaamse overheid informatie over alternatieve bestrijdingsmethoden.

Meer info: Gezond uit eigen grond