Proefproject in Kortrijk zet planten in tegen verontreiniging

15 maa

Eind jaren zestig werd bij de aanleg van de E17 en de verkeerswisselaar met de A17 30 à 40 000 m³ chroomhoudende ‘grond’ aangevoerd voor de aanleg van een werfweg. Dat resulteerde in de verontreiniging van de bodem tussen de Klarenhoek en de Keizerstraat in Kortrijk. Er worden chroomconcentraties gemeten tot 10.000 mg/kg droge stof (grootteorde 100 keer de bodemsaneringsnorm voor chroom III en 300 keer de bodemsaneringsnorm voor chroom VI).

Planten doen het werk

De verontreinigde zone bevindt zich in een voor het publiek afgeschermd deel van een natuurgebied dat beheerd wordt door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). In onderling overleg tussen de OVAM, het ANB en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is er gekozen voor een alternatieve saneringstechniek: fytoremediatie. Dat betekent dat we planten zullen inzetten om schadelijke stoffen in de bodem enerzijds vast te leggen en anderzijds te verwijderen.

On-site starten we een proefproject van drie jaar op waarbij berken en akkerwinde worden aangeplant. De berken zullen voor fytostabilisatie zorgen (het vastleggen van de schadelijke stoffen), terwijl de akkerwinde als fyto-extractor dienst zal doen (de stoffen verwijderen). Er worden ook referentiezones meegenomen, zodat we zicht hebben op de spontane evolutie van de opeenvolgende successiestadia van andere planten: van pioniersplanten over grassen en ruigte tot struiken en bomen.