Project ontwikkelaar neemt maatregelen tegen geurhinder Tondeliersite

16 jun

Op de Tondeliersite wordt momenteel teer afgegraven. Een vervelende chemische geur hangt al een week over een deel van het Rabot. "Het is een zeer vervelende prikkelende geur die vorige woensdag opdook en die blijft hangen. We hebben vragen hoe gezond dit wel is", zeggen buurtbewoners. De geur blijkt afkomstig te zijn van de Tondeliersite waar de zwaar vervuilde bodem op dit moment gesaneerd wordt. "De teergeur is vervelend maar onschadelijk", klink het.

ERIK DE TROYER - "We moeten al onze ramen dicht houden", zegt Ief Goossens uit de Jozef II-straat. Het is maar één van de straten waar de geur al een week hangt. Ook in de Muishondstraat, de Filips Van Cleeflaan, de Elsstraat, de Vlotstraat en de Rietstraat hangt de geur. "Het doet me een beetje denken aan de geur van carbolineum of teerolie. Het is een heel vervelende geur en we vragen ons vooral af of dit wel gezond is. We hebben het al gemeld aan Gentinfo en die speelde het door naar de milieudiensten van de stad, maar er wordt niet veel aan gedaan."
Gasfabriek

Naar een oorzaak moet niet ver gezocht worden. Op de braakliggende terreinen achter het gerechtsgebouw zijn momenteel saneringswerken bezig op de plaats waar het bouwproject Tondelier moet komen. Dat zal meer dan 500 woningen tellen. De grond waarop het gebouwd wordt is echter enorm vervuild. Op de site was tot in 1963 een sterk vervuilende gasfabriek gevestigd. In 2000 al werd een onderzoek gedaan door Ovam naar de ondergrond. Er werden voornamelijk teer, olie en cyanides aangetroffen naast nog een aantal kleinere vervuilingen. Vooraleer er gebouwd kon worden, moest de site gesaneerd worden. Uiteindelijk werd beslist dat projectontwikkelaar Tondelier zelf zou instaan voor de sanering van de gronden. Daar is men recent mee begonnen.

Geen risico

"We kunnen iedereen gerust stellen. De geur is dan wel hinderlijk, maar hij is ook onschuldig", zegt Inge Verest van NV Tondelier Development. "In de ondergrond zitten nog grote hoeveelheden teer en nog tot midden juli zullen wie die gronden uitgraven en afvoeren. Dat gebeurt door professionele saneerders en zij houden ook de luchtkwaliteit in de gaten. Tot nu toe is er geen enkele risicowaarde gemeten. Er wordt zeker en vast geen enkel risico genomen", aldus Verest.

"Het klopt wel dat er sprake is van geurhinder. Dat heeft te maken met het warme weer van de voorbije dagen. Bij warmte steekt dat de kop op, op regendagen is het veel minder. Hoe dan ook zullen we maatregelen nemen om die geurhinder tegen te gaan. De hopen aarde die er liggen zullen afgedekt worden met een folie die de geur moet tegenhouden. Op het einde van de werken zal de vervuilde aarde door een massakonvooi afgevoerd worden."

Bron : Het Laatste Nieuws - Foto Masscho