Publieke consultatie wijziging standaardprocedures bodemonderzoek

07 nov

De OVAM bereidt een wijziging van de standaardprocedures bodemonderzoek voor. Samen met de inwerkingtreding van het omgevingsvergunningsdecreet op 23 februari 2017, zullen er aangepaste standaardprocedures bodemonderzoek in voege gaan.

Om iedereen de kans tot inspraak te geven, worden de ontwerpversies op de OVAM-website beschikbaar gemaakt. Via de onderstaande link kan u de ontwerpversies, samen met een overzicht van wat wijzigt, raadplegen. Het publiek heeft de mogelijkheid om de ontwerpversies na te kijken en reacties aan het OVAM te bezorgen. Opmerkingen of suggesties word geëvalueerd en, in de mate van het mogelijke, mee verwerkt in de definitieve versies van de standaardprocedures bodemonderzoek.

Opmerkingen kan u tot 20 november 2016 aan ons overmaken via het webformulier op www.ovam.be/standaardprocedures

Bron : Richtlijnen voor bodemsaneringsdeskundigen - oktober 2016 OVAM