Sanering Willem Debackerstraat Vilvoorde: fase 2 gaat van start

21 nov

Minerale olie, vluchtige minerale olie, heptaan, hexaan, cyclohexaan en methylcyclohexaan, en dat zowel in de bodem als in het grondwater: het Vilvordit-terrein is ernstig vervuild. Het gaat om een zogeheten historische verontreiniging, die is ontstaan tussen 1930 en 1958. Oorzaak: een gebrekkige brandstofleiding tussen het kanaal en het terrein van L'Alliance nv, een brandstoffendepot. (De naam Vilvordit verwijst naar een tegelbedrijf dat zich later op het terrein zou vestigen.)
In 2017 saneerde de OVAM al het eerste deel van de Sluisstraat, van het kanaal tot aan de Zenne. Het tweede deel, van de Zenne tot het kruispunt met de Harensesteenweg, komt eind 2018, begin 2019 aan de beurt. De aannemer graaft de vervuilde grond uit en voert hem af naar een centrum voor grondreiniging. Hij maakt de nog aanwezige brandstofleidingen — de bron van de verontreiniging — leeg, reinigt ze en verwijdert ze. De omwonenden kunnen last hebben van geurhinder, maar de aannemer neemt maatregelen om die te beperken.
Tegelijk met de sanering voert Stad Vilvoorde werken uit aan de riolering en het wegdek. Daarover hebben de stad en de OVAM eerder een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Ook de aanbesteding voor de werken gebeurt gezamenlijk. Op die manier blijft de overlast voor de buurtbewoners beperkt. Tijdens een bijeenkomst op het stadhuis van Vilvoorde kregen ze eerder al toelichting over de werken, en konden ze verdere uitleg vragen aan medewerkers van de stad en de OVAM.