Saneringen Winterbeek te Beringen

06 maa

De werken voor de sanering van de Winterbeek en de aanpalende gronden zijn gestart. Als eerste deelgebied is ‘Schoesters Vliet en Meilrijk’ aan de beurt. 
Tussen 2017 en 2021 voert de Vlaamse overheid in samenwerking met Tessenderlo Chemie NV saneringswerken uit in en langs de Winterbeek. Het doel is terug een propere Winterbeek te creëren met nieuwe kansen voor natuur en landbouw in het valleigebied én een veilige leefomgeving voor de bewoners en recreanten. De eerste fase van de werken omvat de Schoestersvliet (vanaf lozingspunt Tessenderlo chemie nabij de Paalse plas) en Meilrijk. 
"Het uitgangspunt bij de sanering is de volledige verwijdering van de verontreiniging uit de Winterbeekvallei. Daarom kiezen we in het bodemsaneringsproject per deelgebied voor maatwerk.  Daarbij wordt per perceel de meest geschikte saneringstechniek  gebruikt.
De waterbodem is het sterkst verontreinigd. Die wordt dan ook over het volledige traject verwijderd. Waar mogelijk worden ook de oevers aangepakt. Waar dit niet mogelijk is wordt er voor gezorgd dat de verontreiniging zich niet kan verspreiden door ze af te dekken of door nat bos of moerasgebied te behouden", laat OVAM weten. 
Naast de ruiming van de waterloop en sanering van de oevers, worden er ook 6 slibvangen op de Winterbeek aangelegd. Dit zijn lokale verbredingen in de Winterbeek waar de bodemdeeltjes die met het beekwater meegevoerd worden kunnen bezinken. 
De werken kunnen ook gevolgd worden via deze website.

Bron : internetgazet.be