Stadspark Lokeren wordt gesaneerd

20 feb

Ter hoogte van het Prinses Josephine Charlottepark in Lokeren is de bodem verontreinigd met zware metalen. Op de site liep vroeger een rivierarm van de Durme. In 1911 werd de rivier rechtgetrokken omdat ze aan het dichtslibben was. Daarna werd de rivierarm gedempt.

Het dichtslibben en het dempen van de voormalige rivierarm ligt aan de basis van de aanwezigheid van zware metalen. De vervuiling beperkt zich wel tot de bodem. Zowel het grondwater als de oorspronkelijke zandgrond onder de kleilaag zijn niet verontreinigd. De kleilaag houdt uitloging van verontreiniging tot in de onderliggende lagen tegen.

Hoe pakken we de bodemsanering aan?

Begin maart gaan de saneringswerken van start. De werken zullen ongeveer een maand duren. De bodemverontreiniging zal gesaneerd worden door middel van een ontgraving: de verontreinigde zone wordt afgegraven tot 50 centimeter en lokaal dieper. De oude bomen in het park kunnen gevrijwaard worden. De verontreiniging die zich ter hoogte van het nieuwe fietspad bevindt, werd tijdens de aanleg van het fietspad al aangepakt.
De ontgraven grond wordt tijdelijk ter plaatse gestockeerd. Op basis van bijkomende analyses bepalen we wat de gepaste verwerkingsmethode is. De grondwaterstand kan tijdelijk verlaagd worden met behulp van een bemalingsinstallatie. Het onttrokken grondwater wordt dan via een waterzuiveringsinstallatie gezuiverd en vervolgens geloosd.

Veiligheidsmaatregelen

Graafwerken in een saneringszone vereisen specifieke veiligheidsmaatregelen. Zo moeten de arbeiders veiligheidskledij dragen om contact met de verontreinigde grond te vermijden. Voor de omwonenden en voorbijgangers is er evenwel geen gevaar. Een erkende bodemsaneringsdeskundige volgt de sanering bovendien nauwgezet op.

De saneringslocatie zal na de werken in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden, met de nodige aandacht voor de nieuwe invullingen die het stadsbestuur voor het stadspark in gedachten heeft.