Standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek wijzigt!

31 mei

 Vanaf 1 juli 2016 gaat er een nieuwe versie van de standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek in voege. Rapporten van oriënterend bodemonderzoek die ingediend worden vanaf 1 augustus 2016 moeten voldoen aan de nieuwe standaardprocedure. De belangrijkste veranderingen zijn:
  • Verschillende aanpassingen naar aanleiding van het gewijzigde VLAREBO, met onder andere:
  • Een inrichting, waarvan de sluiting van de inrichting dateert van vóór 11 februari 1946, wordt niet meer beschouwd als risico-inrichting;
  • Het is niet langer mogelijk een beperkte aanvulling uit te voeren bij een kadastrale wijziging. Dit moet opgenomen worden in een nieuw oriënterend bodemonderzoek;
  • Hoofdstuk administratief oriënterend bodemonderzoek;
  • Kadastrale mutaties - samenvoegen van onderzochte percelen.

Raadpleeg de nieuwe versie van de standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek.

Bron : Richtlijnen bodemsaneringsdeskundigen 24 mei 2016