Standaardprocedures wijzigen

04 jul

Er worden een aantal wijzigingen aangebracht in de standaardprocedures en de richtlijn schadegevallen en evaluatierapport. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 4 februari 2019. Er is geen overgangsperiode. Rapporten die ingediend worden vanaf 4 februari 2019 moeten voldoen aan de nieuwe procedures.

Meer informatie

Raadpleeg het overzicht van de belangrijkste wijzigingen en de nieuwe versies op www.ovam.be/standaardprocedures.