Stappenplan asbest : consultatieronde

22 mei

In het kader van het oriënterend bodemonderzoek of bij het opstellen van een technisch verslag dient de erkende bodemsaneringsdeskundige aandacht te hebben voor de potentiële aanwezigheid van asbest. Om dit asbestonderzoek te uniformiseren werd een stappenplan uitgewerkt voor de identificatie van een asbestverdacht terrein. Dit stappenplan zal opgenomen worden in de code van goede praktijk voor OBO, BBO en risicoanalyse voor asbestverontreiniging (CGP asbest).

Het invoege treden van dit nieuwe stappenplan was initieel voorzien voor 1 juni 2017. OVAM heeft echter zopas beslist om eerst nog een bijkomende consultatieronde te organiseren, vanwege een aantal openstaande vragen. De nieuwe datum van inwerkingtreding van het nieuwe stappenplan en de code van goede praktijk zal dan in onderling overleg worden vastgelegd.
 
In afwachting van het nieuwe stappenplan kan de regeling voor asbestonderzoek, zoals die was opgenomen in de standaardprocedures van 2016, opnieuw worden gehanteerd. De vroegere versies van de standaardprocedures zijn nog steeds te raadplegen op de website van de OVAM. Bodemsaneringsdeskundigen die intussen het nieuwe stappenplan al zouden geïmplementeerd hebben in hun werkproces, zijn niet verplicht om terug te grijpen naar de oude regeling.

Grondbank - overleg en werkgroepen

De Grondbank heeft intussen heel wat bezorgde telefoontjes gekregen met betrekking tot:

1) de timing van het nieuwe stappenplan
2) de praktische invulling van het stappenplan bij grondverzet

Grondbank is reeds geruime tijd betrokken bij het voorbereidend overleg en voorziet daar bovenop een aantal overlegmomenten via haar werkgroepen. Zo organiseert de Grondbank op 17 mei een brainstormsessie met VEB en VOBAS.

Op 30/5 is tevens een overleg gepland tussen OVAM en de erkende bodembeheerorganisaties om dit verder te bespreken. 

Wanneer de concrete richtlijnen m.b.t. grondverzet beschikbaar zijn, houden wij u onmiddellijk op de hoogte.

Asbest als verdachte parameter

Grondbank benadrukt dat er vandaag – in geval van een asbest-verdacht terrein – ook al een verplichting geldt om de uit te graven bodem op asbest te onderzoeken. Voor de opmaak van een technisch verslag moeten alle verdachte parameters beschouwd worden. In de standaardprocedure voor de opmaak van een technisch verslag wordt verwezen naar de procedures voor OBO.

Bron : Nieuwsbrief Grondbank