Toetsen aan de nieuwe normen - Vlarebo Quinque

26 feb

Op 1 april 2019 gaat het nieuwe Vlarebo van kracht en bijgevolg ook de nieuwe normen. Een groot deel van de technische verslagen die wij momenteel ontvangen, is reeds op de nieuwe normen gebaseerd. Toch is er nog een deel waarvoor dit niet het geval is.  
Wanneer u een technisch verslag indient ter conformverklaring, vermeldt dan duidelijk in het besluit of er aan de oude of nieuwe normen werd getoetst. Dit bepaalt namelijk de geldigheidsdatum van de conformverklaring.