Tragelsite in Aalst krijgt nieuwe bestemming

15 sep

In augustus 2016 start het AGSA (AG Stadsontwikkeling Aalst) samen met de OVAM met de bodemsanering van de voormalige Aalsterse gasfabriek op de Tragelsite. De sanering duurt ongeveer vijf maanden, tot eind december 2016.
Op de site stond van 1908 tot ca. 1982 een gasfabriek met twee bovengrondse gashouders. Bij de productie van het gas, dat werd gewonnen uit steenkool, kwamen schadelijke afvalstoffen vrij, zoals teer en cyanide. Die afvalstoffen moeten weg. De verontreiniging zit vooral in de grond maar verspreidde zich ook in het grondwater. Er is geen risico voor de gezondheid van omwonenden.
De bodemsanering gebeurt door de ontgraving van de meest vervuilde zones (kernzones) en de verontreinigde toplaag. Ter hoogte van de kernzones wordt het grondwater tijdelijk verlaagd. Een waterzuiveringsinstallatie zuivert het onttrokken grondwater, dat nadien via de Hoezebeek in de Dender wordt geloosd. De verontreinigde grond voeren we af voor verwerking.
Stad Aalst en het AGSA richten de komende jaren de hele Tragelsite opnieuw in. De industrieterreinen, waar de voormalige gasfabriek deel van uitmaakte, krijgen een volledig nieuwe bestemming als woon-, handels- en evenementenzone. De herontwikkeling van dit stadsdeel past in de stadsontwikkeling langs de Dender.

bron OVAM nieuwsbrief