Uitvoeringsbepalingen ivm puin in de conformverklaring

01 okt

Inspelend op de nieuwe richtlijnen ivm laag en hoog milieurisicoprofiel puin(breekinstallaties), start Grondbank met het toevoegen van specifieke uitvoeringsbepalingen in haar conformverklaringen. Deze richtlijnen geven - voorafgaandelijk aan de werken - aan wat er met de afgezeefde stenen kan of moet gebeuren, zodat de opdrachtgever en de aannemer tijdig geïnformeerd worden.  
Daarbij wordt het onderscheid gemaakt tussen de volgende scenario’s:
  1. Niet van toepassing: er werd géén verhoogd gehalte aan stenen vastgesteld in het technisch verslag. Afvoer van afgezeefde stenen naar een breekinstallatie is - op basis van het technisch verslag - niet aan de orde.
  2. Onverdachte werf: op basis van het technisch verslag voldoen alle partijen aan de criteria om puin te aanvaarden als LMRP. Op basis van een melding transport van de afgezeefde stenen naar de breekinstallatie kan Grondbank vzw een verklaring afleveren.
  3. Aandachtswerf: een deel van de partijen in het technisch verslag voldoet niet aan de criteria om aanvaard te worden als LMRP. De afgezeefde stenen uit deze partijen kunnen niet afgevoerd worden naar een breekinstallatie, moeten als HMRP aanvaard worden, of dienen extra uitvoeringsbepalingen te volgen om alsnog als LMRP te kunnen worden aanvaard. Grondbank evalueert in functie van de opvolging van de werf of zij een verklaring kan afleveren en neemt – indien van toepassing – extra uitvoeringsbepalingen op in die verklaring.
  4. Niet mogelijk: de steenfractie kan niet afgevoerd worden naar een breekinstallatie, bvb. omwille van de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal.
Deze uitvoeringsbepalingen vormen vervolgens ook de basis voor het afleveren van de LMRP-verklaring door Grondbank.

Heeft u hierover vragen ? Aarzel niet om ons te contacteren.