Versnelde overdracht risicogrond: nu simpeler dan ooit

19 dec

Sla er het Bodemdecreet maar op na: een verontreinigde risicogrond overdragen kan op bepaalde momenten. Daar komt een specifieke procedure bij kijken. En die kan onder voorwaarden versneld worden. Als de verwerver van de grond de uitvoering van de saneringsplicht op zich neemt, kan een overdracht doorgaan na conformverklaring van het beschrijvend bodemonderzoek (BBO) met de noodzaak tot bodemsanering, in plaats van na conformverklaring van het bodemsaneringsproject.

Elke betrokken partij (overdrager, verwerver of gemandateerde) kan een versnelde overdracht aanvragen. Maar enkel de verwerver kan bij een versnelde overdracht de verbintenis tot bodemsanering ondertekenen. Daarmee belooft hij de verdere stappen in de bodemsanering en nazorg behoorlijk uit te voeren en de kosten ervan op zich te nemen. De financiële zekerheid daarentegen (een waarborg bij de uitvoering van de verbintenis) kan door elke betrokken partij gesteld worden.

Wat heeft u nodig?

Voor de versnelde overdracht van een risico-grond zijn de volgende elementen nodig:
  • aanvraag versnelde overdracht samen met of na het rapport van (oriënterend en) beschrijvend bodemonderzoek ((O)BBO);
  • schriftelijke goedkeuring versnelde overdracht;
  • geldig oriënterend bodemonderzoek (OBO) voor overdracht;
  • bodemattest met vermelding conform verklaard (oriënterend en) beschrijvend bodemonderzoek met noodzaak bodemsanering en geldig oriënterend bodemonderzoek (OBO) voor overdracht;
  • verbintenis tot bodemsanering en eventuele nazorg, ondertekend door de verwerver;
  • financiële zekerheid gesteld door betrokken partij.
Na het doorlopen van alle stappen stuurt de OVAM een goedkeuring van de verbintenis en financiële zekerheid naar de verbintenissteller.

Nieuw is dat de gevraagde informatie voortaan gebundeld is op het aanvraagformulier. Een versnelde overdracht aanvragen was dus nog nooit zo eenvoudig.

Het formulier kunt u hier downloaden:
- in pdf
- in word

Meer info: www.ovam.be/versneldeoverdracht en www.ovam.be/fz

Bron : Nieuwsbrief OVAM december 2016