Verzoek tot versnelde overdracht

10 feb

De OVAM merkt op dat de bodemsaneringsdeskundige soms niet tijdig het verzoek tot versnelde overdracht indient waardoor de geplande overdrachtsakte in het gedrang komt.

U voegt volgende documenten toe bij het verzoek:
  • het aanvraagformulier
  • een kostenraming van de bodemsanering en de eventuele nazorg
  • een verslag van het BBO of het OBBO, voor zover de OVAM dat nog niet in zijn bezit heeft.
De OVAM neemt binnen een termijn van 60 dagen, na ontvangst van alle documenten, een beslissing over de 'aard en ernst' van de bodemverontreiniging en het verzoek tot toepassing van de versnelde overdrachtsprocedure.

Meer informatie vindt u op de website van de OVAM