Vlaamse regering keurt wijziging bodemdecreet goed

13 dec


Het nieuwe bodemdecreet werd op de Ministerraad van 8 december 2017 goedgekeurd. Een week eerder had het Vlaams Parlement dit bodemdecreet (optimalisatie bodembeheer) al in plenaire zitting goedgekeurd.

Samen met het bodemdecreet werd ook de wijziging van artikel 38 van het decreet over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen goedgekeurd. Deze beslissing heft ook diverse bepalingen op van het VLAREBO-besluit van 14 december 2007.

De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad wordt verwacht in januari-februari 2018.

Het nieuwe bodemdecreet bevestigt o.a. de inkanteling van bagger- en ruimingsspecie en bentoniet-grondmengsels in de grondverzetsregeling. De wijzigingen dienen nog uitgewerkt te worden in het nieuwe Vlarebo. Dit wordt in de loop van 2018 verwacht.

Bron : www.grondbank.be