Voorkomen is beter dan genezen, dit geldt ook voor bodemverontreiniging!

09 aug

De OVAM blijft werken rond preventie van nieuwe bodemverontreiniging. Als bodemsaneringsdeskundige is Saneco hiervoor een belangrijke partner.

In de huidige standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek kan Saneco als bodemsaneringsdeskundige voor actieve exploitaties aanbevelingen opnemen om nieuwe bodemverontreiniging te vermijden. Dit geldt ook voor de aanwezigheid van al dan niet nog gebruikte opslagtanks.

Saneco zal als deskundige deze aanbevelingen zo concreet en specifiek mogelijk formuleren in het besluit van het oriënterend bodemonderzoek. Deze aanbevelingen betekenen ook een meerwaarde voor de opdrachtgever.

De OVAM controleert dit bij de administratieve beoordeling van het oriënterend bodemonderzoek.

Meer info kan u terugvinden in de volgende documenten: