Wijziging Standaardprocedures Bodemonderzoek

17 jan

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de standaardprocedures bodemonderzoek en de richtlijn schadegevallen en evaluatierapport. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 23 februari 2017. Rapporten die ingediend worden vanaf 1 mei 2017 moeten voldoen aan de nieuwe procedures. Voor de bepalingen rond de omgevingsvergunning dienen de rapporten, ingediend vanaf 23 februari 2017 hieraan te voldoen.
 
De nieuwe versies zijn op de OVAM-website te raadplegen, via de volgende link:

www.ovam.be/standaardprocedures

Saneco zal de nodige aanpassingen doorvoeren in zijn rapportage van de diverse bodemonderzoeken conform deze wijzigingen.

Bron Richtlijn Bodemsaneringsdesbundigen