laatste kans op subsidies voor sanering gronden oude tankstations, anders zelf betalen

07 okt

Eigenaars van niet-gesaneerde gronden van oude tankstations krijgen een allerlaatste kans om subsidies aan te vragen bij het bodemsaneringsfonds Bofas. De dossiers moeten worden ingediend tegen 8 november 2019.
Sinds de oprichting van het fonds werden al 3.342 saneringen uitgevoerd en/of gefinancierd. Het overgrote deel in Vlaanderen (2.117), naast 993 in Wallonië en 172 in Brussel. De totale saneringskost bedraagt meer dan 280 miljoen euro.

Het is moeilijk om in te schatten hoeveel gronden er nog vervuild zijn door de vroegere aanwezigheid van een tankstation, zegt Bofas, want het beschikt naar eigen zeggen niet over alle historische gegevens. Het fonds gaat ervan uit dat er nog steeds een 200 à 400-tal vervuilde gronden zijn. Bofas zegt over voldoende middelen te beschikken om die laatste terreinen te saneren. 

Gemiddeld 135.000 euro

Als eigenaars nu niet handelen, dreigen ze zelf te zullen moeten opdraaien voor de sanering. Die kost gemiddeld 135.000 euro, aldus Bofas. “De mogelijk niet-gesaneerde terreinen kregen van Bofas een schrijven op basis van de huidige vergunningen. Maar toch is het lang niet zeker dat iedereen op de hoogte is van de subsidiemogelijkheden”, luidt het bij Bofas, dat daarom een allerlaatste oproep lanceert. Tot 8 november kunnen eigenaars een subsidiedossier indienen. 
De financiële overschotten van Bofas, naar schatting 110 miljoen euro, zullen overgeheveld worden naar het fonds Promaz. Dat saneringsfonds dient echter enkel voor de sanering van gronden met stookolietanks - eigenaars van gronden van tankstations zullen er niet kunnen aanmelden. Meer info en de documenten om de subsidie aan te vragen zijn te vinden op www.bofas.be. 
BRON HLN.BE