Ons bedrijf

Na enkele jaren actief te zijn geweest bij verschillende studiebureaus en erkend bodemsaneringsdeskundigen richt geoloog James Delanoeye in 1997 Saneco bvba op. In de beginjaren is er een erkenning als bodemsaneringsdeskundige type 1 in Vlaanderen en groeit het bedrijf gestaag.
Vanaf 2004 worden de activiteiten uitgebreid. In Vlaanderen wordt Saneco erkend als bodemsaneringsdeskundige type 2 en treedt de regeling omtrent grondverzet in voege. Tevens worden er naar aanleiding van het in werking treden van de eerste bodemgerelateerde wetgeving in het Brusselse Gewest en in Wallonië de nodige erkenningen behaald en activiteiten ontplooit.
Het personeelsbestand stabiliseert zich op een tiental personen. Hoewel er ook wat gerelateerde specialisaties worden ontwikkeld rond meer uitgebreid milieuadvies, asbest en afval groeit het besef dat we vooral zeer goed zijn in alles wat te maken heeft met bodemonderzoek. De nadruk komt zoals in de beginjaren meer en meer te liggen op Vlaanderen.
In 2008 wordt Saneco lid van de vereniging van erkend bodemsaneringsdeskundigen (VEB). Hiermee verbonden wordt het extern geauditeerd kwaliteitssysteem VEB-norm geïmplementeerd.
In 2015 wordt definitief gekozen om onze volledige focus en specialisatie terug in Vlaanderen en op bodem te leggen. Om dit waar te maken beschikken we ondertussen over eigen gekwalificeerde veldwerkers, een mechanische boortoren, hoogopgeleide projectingenieurs, een milieujurist met absolute specialisatie in bodem en heel vele jaren ervaring.